Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 15 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 08:47 26/04/2021  

Tuần 17 năm 2021
Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/05/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(26/04/2021)

- Chào cờ

- Chuẩn bị các công tác khen thưởng

- Kiểm tra tình hình học tập của Khối 12

Thứ Ba
(27/04/2021)

- Chuẩn bị cho các công việc kiểm tra HK2

- Kiểm tra tình hình học tập của Khối 12

Thứ Tư
(28/04/2021)

- Lập kế hoạch công tác tháng 5 và 6

- Kiểm tra tình hình học tập của Khối 12

Thứ Năm
(29/04/2021)

- Dạy và học bình thường theo TKB

- Kiểm tra tình hình học tập của Khối 12

Thứ Sáu
(30/04/2021)

- Nghĩ lễ

- Nghĩ lễ

Thứ Bảy
(01/05/2021)

- Nghỉ lễ

- Nghĩ lễ

Chủ Nhật
(02/05/2021)