Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 15 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng

 


Họ và tên: Văn Thị Yến Phương
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: khanhlinhmobile@gmail.com
Điện thoại: 01276873464
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.